Home
 
Laatste nieuws
 
Algemene informatie
- Convenant
- Reglement
- Vergaderdata
- Werkprogramma
Informatiebulletin
Adviezen aan Raad en College
Verenigingen
Voorwaarden informatiebord
 
Cultuur en Historie
Om te weten
Dorpsvlag
Volkslied
 
Contact
 
Site-map
 
www.valkenswaard.nl
www.borkelenschaft.info
www.woningbelang.nl
 
 
 
 
 
 
 

Welkom op de website van de Dorpsraad Borkel en Schaft

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DEZE WEBSITE GAAT SLUITEN

Na veertig jaar is er een einde gekomen aan een gekozen Dorpsraad in Borkel en Schaft.

Omdat er niet voldoende kandidaten gevonden werden om een adequate kieslijst samen te stellen en het verlies van een vertegenwoordiging van ons dorp richting gemeente als een ernstig gemis werd ervaren, nam voormalig Dorpsraad lid Frank Tilburgs het initiatief een aantal jongere bewoners te benaderen en te verkennen of zij bereid waren zitting te nemen in een nieuw op te richten vertegenwoordigend orgaan.

Met veel genoegen kan worden vastgesteld dat de initiatiefnemer hierin is geslaagd. Deze zomer is het als zodanig aangeduide Dorpsinitiatief Borkel en Schaft opgericht.

Onderstaand vind je de links naar zowel de nieuwe website van het Dorpsinitiatief, als de reeds bestaande dorpswebsite
www. borkelenschaft.info. Deze laatste zal op de gebruikelijke wijze worden voortgezet.

LINKS Dorpsinitiatief: www.dorpsinitiatiefbes.nl
email: secretaris@dorpsinitiatiefbes.nl en info@dorpsinitiatiefbes.nl

De samenstellers van de binnenkort sluitende website www.dorpsraadbes.nl bedanken iedereen die de afgelopen jaren deze website hebben bezocht.
De voormalige Dorpsraad wenst het Dorpsinitiatief ontzettend veel succes met hun inspanningen de leefbaarheid van ons dorp op peil te houden.

Het webbeheerteam

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Website Borkel en Schaft info

www.borkelenschaft.info

En te bereiken via de informatiezuil in het Dorpshuis

 

 
Dorpshuis

 

   
 
 
 
Welkom B&S
   
     
  BPrevlogo  
   
     
  Buurtbus BES